PRINT
31 August 2011
EU DOCUMENTS IN THE SEJM

 In July and August EU Affairs Committee (SUE) held 10 meetings: no. 261-270. During these meetings the committee:

 • scrutinised 138 EU documents,
 • together with Foreign Affairs Committee held the first reading of the governmental bill on ratification of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and its Member States of the one part, and the Republic of Serbia of the other part, prepared in Luxembourg on 29.04.2008 (no. 267, paper no. 4471),
 • heard the Council of Ministers' information on the course of the EU Council Presidency presented by the Minister of Foreign Affairs, Minister of the Finance and Minister of Justice (no. 270).

Published in July and August:

 • information and documents concerning SUE meetings no. 261-266 and 268-270 provided by the EU Affairs Committee secretariat - in SUE and IPEX databases.
SUBSIDIARITY CHECK IN NATIONAL PARLIAMENTS
 

Subsidiarity scrutiny in July and August

(Information from IPEX database as of 7.09.2011)

Draft legislative act
Deadline for subsidiarity scrutiny
Adoption / transmission of reasoned opinion
Chamber / parliament (country)
COM(2011) 245 1.07.2011 - -
COM(2011) 275 21.07.2011 - -
COM(2011) 276 21.07.2011 - -
COM(2011) 288 21.07.2011 - -
COM(2011) 290 5.09.2011 - -
COM(2011) 335 5.09.2011 - -
COM(2011) 336 9.09.2011 - -
COM(2011) 289 12.09.2011 - -
COM(2011) 315 12.09.2011 - -
COM(2011) 326 23.09.2011 - -
COM(2011) 370 30.09.2011 - -
COM(2011) 396 30.09.2011 - -
COM(2011) 402 6.10.2011 - -
COM(2011) 348 13.10.2011 -  -
COM(2011) 443 17.10.2011 - -
COM(2011) 446 17.10.2011 - -
COM(2011) 439 19.10.2011 - -
COM(2011) 451 20.10.2011 - -
COM(2011) 425 24.10.2011 - -
COM(2011) 453 24.10.2011 - -
COM(2011) 445 24.10.2011 - -
COM(2011) 456 24.10.2011 - -
COM(2011) 461 24.10.2011 - -

 

UST DATABASE
In July and August eleven bills implementing EU law have been submitted – see papers no.:
 • 4396 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • 4408Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym,
 • 4434 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw,
 • 4439 – Rządowy projekt ustawy o timeshare,
 • 4463 – Rządowy projekt ustawy o bezpieczeństwie morskim,
 • 4527 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym,
 • 4528 –Rządowy projekt ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • 4530 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych,
 • 4531 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie ustawy - Prawo energetyczne,
 • 4583 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw,
 • 4640 – Rządowy projekt ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania.

From among bills uploaded into the UST database the following acts have been adopted [papers no.]:

 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym [4583],
 • Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie ustawy - Prawo energetyczne [4531],
 • Ustawa o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych [4530],
 • Ustawa o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej [4528],
 • Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym [4527],
 • Ustawa o bezpieczeństwie morskim [4463],
 • Ustawa o timeshare [4439],
 • Ustawa o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw [4434],
 • Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym [4408],
 • Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary [4396],
 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary [4342],
 • Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw [4331],
 • Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych [4326],
 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych [4255],
 • Ustawa o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) [4228],
 • Ustawa o usługach płatniczych [4217],
 • Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych [4167],
 • Ustawa o nasiennictwie [4114].

The following acts implementing EU law have been published [papers no.]:

 • Ustawa o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) [4228],
 • Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"[4166],
 • Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw [4123],
 • Ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej [4016].
INTERPARLIAMENTARY COOPERATION
In July 2011 the following meetings of parliamentary committees were held:
 • 3-5.07.2011, Warsaw
  "EU - NATO after Lisbon - a new concept of challenges and threats" - Conference of Chairpersons of Defence Affairs Committees (CODACC)
  Information on the meeting
 • 12.07.2011, Brussels
  "The Common Agricultural Policy towards 2020" - inter-parliamentary meeting of Agriculture and Rural Development Committees
  Information on the meeting
 • 17-18.07.2011, Warsaw
  "Future of the cohesion policy" - meeting of Chairpersons of Economic, Regional Policy and Infrastructure Committees
  Information on the meeting
 • 24-25.07.2011, Warsaw
  "Internal Market" - meeting of Chairpersons of Economic Affairs Committees
  Information on the meeting
RECENT PUBLICATIONS
New books in the Sejm's Library
Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 

 

RECENT PUBLICATIONS

Articles on the current political-economic issues in the EU from the specialist periodicals available on-line

 

EU CONSTITUTIONAL ISSUES *

SELECTED ARTICLES AND STUDIES

* Articles from the specialist periodicals available on the Internet or in the Sejm Library.