PRINT
30 September 2011
EU DOCUMENTS IN THE SEJM
In September EU Affairs Committee (SUE) held 2 meetings: no. 271-272. During these meetings the committee scrutinised 36 EU documents and adopted report on SUE activity in the 6th term of the Sejm (2007-2011).
Published in September:
- information and documents concerning SUE meetings no. 271-272 provided by the EU Affairs Committee secretariat - in SUE and IPEX databases.
SUBSIDIARITY CHECK IN NATIONAL PARLIAMENTS
 

Subsidiarity scrutiny in September

(Information from IPEX database as of 5.10.2011)

Draft legislative act
Deadline for subsidiarity scrutiny
Adoption / transmission of reasoned opinion
Chamber / parliament (country)
COM(2011) 290 5.09.2011 - -
COM(2011) 335 5.09.2011 - -
COM(2011)336 9.09.2011 - -
COM(2011) 289 12.09.2011 - -
COM(2011) 315 12.09.2011 - -
COM(2011) 326 23.09.2011 - -
COM(2011) 353 26.09.2011 - -
COM(2011) 370 30.09.2011 28.09.2011/28.09.2011 Riksdag (Sweden)
COM(2011) 396 30.09.2011 - -
COM(2011) 402 6.10.2011 - -
COM(2011) 348 13.10.2011 -  -
COM(2011) 443 17.10.2011 - -
COM(2011) 446 17.10.2011 - -
COM(2011) 439 19.10.2011 - -
COM(2011) 451 20.10.2011 - -
COM(2011) 425 24.10.2011 - -
COM(2011) 453 24.10.2011 - -
COM(2011) 445 24.10.2011 - -
COM(2011) 456 24.10.2011 - -
COM(2011) 461 24.10.2011 - -
COM(2011) 416 27.10.2011 - -
COM(2011) 481 27.10.2011 - -
COM(2011) 482 27.10.2011 - -
COM(2011) 484 27.10.2011 - -
COM(2011) 489 27.10.2011 - -
COM(2011) 522 27.10.2011 - -
COM(2011) 530 27.10.2011 - -

 

UST DATABASE
 

In September one bill implementing EU law have been submitted – see papers no.:

 • 4641 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

From among bills uploaded into the UST database earlier, the following acts have been adopted [papers no.]:

 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym [4583],
 • Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw [4531],
 • Ustawa o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej [4528],
 • Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym [4527],
 • Ustawa o timeshare [4439],
 • Ustawa o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw [4434],
 • Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym [4408].

The following acts implementing EU law have been published [papers no.]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw [4434],
 • Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary [4396],
 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary [4342],
 • Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw [4331],
 • Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych [4326],
 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych [4255],
 • Ustawa o usługach płatniczych [4217].
INTERPARLIAMENTARY COOPERATION
In September 2011 the following interparliamentary meetings were held:
 • 4-6.09.2011, Molėtai Region 
  Meeting of the of the Committees on European Affairs of the parliaments of Estonia, Latvia, Lithuania and Poland
  Information on the meeting
 • 4-6.09.2011, Warsaw
  "Eastern Policy. Europe's obligations" - meeting of Chairpersons of Foreign Affairs Committees (COFACC)
  Information on the meeting
 • 11-12.09.2011, Warsaw
  "Energy security" - meeting of Chairpersons of Economic Affairs Committees
  Information on the meeting
 • 15-16.09.2011, Prague
  Meeting of the presidents of parliaments of the Visegrád Group countries 
  Information on the meeting
 • 18-19.09.2011, Warsaw 
  Meeting of Chairpersons of Finance Committees
  Information on the meeting
 • 25-26.09.2011, Warsaw 
  "Common Agricultural Policy" - meeting of Chairpersons of Agriculture Committees
  Information on the meeting
RECENT PUBLICATIONS
 
New books in the Sejm Library
Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa


CURRENT EU AFFAIRS

Articles on the current political-economic issues in the EU from the specialist periodicals available on-line

 

* Articles from the specialist periodicals available on the Internet or in the Sejm Library.