Home > Parlament Europejski > Informacja o wybranych debatach i... > Posiedzenie Parlamentu Europejskiego,...

 

The-logo-for-the-Czech-Presidency-is-made-of-colored

AAA Print

Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 28-29 stycznia 2004, Bruksela

Skrócona informacja o porządku obrad
W porządku obrad Parlamentu Europejskiego znalazły się m. in. następujące punkty:

 1. Oświadczenie Komisji i Rady w sprawie programu prezydencji irlandzkiej i konstytucji europejskiej.
 2. Oświadczenie Rady w sprawie statutu deputowanych do PE.
 3. Oświadczenie Komisji na temat polityki ochrony konkurencji.
 4. Połączona debata na temat jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.
 5. Debata na temat raportu w sprawie realizacji programu Galileo.
 6. Połączona debata na temat zamówień publicznych.
 7. Debata w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
 8. Debata w sprawie wydatków za 2001 rok - Komitet Regionów.
 9. Debata w sprawie wydatków za 2001 rok - kontynuacja.
 10. Pytanie ustne w sprawie europejskiej polityki kosmicznej.
 11. Pytanie ustne w sprawie przyszłości sektora wyrobów włókienniczych i odzieżowych w rozszerzonej Unii Europejskiej.
 12. Debata w sprawie stosunków UE-ONZ.
 13. Uroczyste posiedzenie z okazji przyznania nagrody Sacharowa.