Home > Parlament Europejski > Informacja o wybranych debatach i... > Posiedzenia komisji Parlamentu...

 

The-logo-for-the-Czech-Presidency-is-made-of-colored

AAA Print

Posiedzenia komisji Parlamentu Europejskiego, 15-18 marca 2004, Bruksela

Posiedzenie Komisji ds. Konstytucyjnych PE z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych - Bruksela, 16 marca 2004
Dyskusja na temat wznowienia prac Konferencji Międzyrządowej.


W posiedzeniu Komisji wzięła udział delegacja posłów w składzie:

  • pos. Danuta Polak (UP),
  • pos. Renata Rochnowska (Samoobrona RP),
  • pos. Małgorzata Rohde (SKL),
  • pos. Joanna Sosnowska (SLD).

W posiedzeniu, oprócz członków Komisji ds. Konstytucyjnych, uczestniczyło 44 parlamentarzystów, reprezentujących parlamenty narodowe 20 państw.

Były premier Irlandii John Burton (przedstawiciel parlamentów narodowych w Prezydium Konwentu) stwierdził, że ataki w Madrycie pokazują, jak ważne jest przyjęcie Konstytucji - dokumentu, który umożliwi Europie stawienie czoła stojącym przed nią wyzwaniom. Zaliczył do nich wsparcie działań na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie oraz efektywne zwalczanie przestępczości transgranicznej i terroryzmu. J. Burton skrytykował rysujący się w trakcie prezydencji włoskiej powrót do zasady jednomyślności i możliwość zablokowania użycia klauzuli pomostowej w obszarze współpracy w sprawach karnych przez jeden parlament narodowy. Podkreślił konieczność podejmowania decyzji większością kwalifikowaną w sprawach związanych ze zwalczaniem przestępczości transgranicznej. Zablokowanie przejścia z jednomyślności do głosowania większością kwalifikowaną powinno być możliwe jedynie decyzją ¼ parlamentów narodowych i rządów.

W większości wystąpień deputowani odwoływali się do wydarzeń z 11 marca i wyrażali solidarność z mieszkańcami Madrytu, zapewniając o swoim poparciu dla rozszerzenia stosowania w głosowaniu większości kwalifikowanej na kwestie związane ze zwalczaniem terroryzmu i przestępczości transgranicznej.

Mówiąc o głosowaniu większością kwalifikowaną, G.Napolitano stwierdził, że propozycja Konwentu Europejskiego jest najbardziej przejrzysta i pozwoli rozszerzonej UE sprawnie funkcjonować. Jego zdaniem, głosowanie większością kwalifikowaną powinno być rozszerzane na kolejne polityki europejskie. Jens-Peter Bonde zwrócił uwagę, że sposób obliczania większości kwalifikowanej zaproponowany przez Konwent stanie się bardzo problematyczny, jeśli do UE przystąpi Turcja. G. Napolitano dodał, że dyskusja wokół większości kwalifikowanej powinna się skupić na poszukiwaniu większości, która pozwoli na rządzenie UE, a nie na znajdowanie koalicji blokujących działania Unii. PE nie godzi się na odejście od dorobku Konwentu. Antonio Segni zauważył, że jedyną kwestią, nad którą można się jeszcze zastanowić, jest procent ludności przy obliczaniu większości kwalifikowanej. Przedstawiciele parlamentów Rumunii i Portugalii mówili o progu 55% i 55%.

Większość deputowanych podkreślała konieczność uchwalenia Konstytucji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Pozwoli to bowiem uniknąć sytuacji, w której kandydujący nie będą mogli odpowiedzieć na pytania wyborców dotyczące konstrukcji UE i jej przyszłości. Brak przejrzystości w tych kwestiach może przyczynić się do wyjątkowo niskiej frekwencji w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego, a kompromis zawarty później obniży jakość traktatu.

Z sygnałów otrzymanych od nowego premiera Hiszpanii wynika, że kraj ten może się zgodzić na zasadę podwójnej większości opartą na projekcie Konwentu. Potwierdził to przedstawiciel parlamentu hiszpańskiego J. Borell. W tej sytuacji deputowani K. Haensch i R. Corbett wyrazili nadzieję, że z Polski również napłyną pozytywne sygnały. R. van der Linden z Holandii podkreślił, że Polska jako jedyna pozostaje przeciwna rozwiązaniom konwentowym.

W podsumowaniu G. Napolitano podkreślił, że, mimo iż polscy parlamentarzyści nie zabrali głosu, będą oni chcieli wpłynąć na rząd w kwestii osiągnięcia kompromisu.

Opracowanie: Kaja Krawczyk