Home > Parlament Europejski > Informacja o wybranych debatach i... > Posiedzenie Parlamentu Europejskiego,...

 

The-logo-for-the-Czech-Presidency-is-made-of-colored

AAA Print

Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 29 marca - 1 kwietnia 2004, Strasburg

Skrócona informacja o porządku obrad
W porządku obrad Parlamentu Europejskiego znalazły się m. in. następujące punkty:

 1. Połączona debata na temat rynków finansowych.
 2. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie ochrony danych osobowych pasażerów samolotów.
 3. Debata w sprawie walki z nadużyciami finansowymi i ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Raport roczny 2002).
 4. Debata na temat równości płci w ramach współpracy na rzecz rozwoju.
 5. Debata na temat narażania pracowników na ryzyko spowodowane przez pola elektromagnetyczne.
 6. Debata na temat organizacji działających na rzecz równouprawnienia mężczyzn i kobiet.
 7. Debata na temat równouprawnienia mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do dóbr i usług oraz ich świadczenia.
 8. Połączona debata na temat dialogu politycznego i umowy o współpracy z krajami Ameryki Centralnej i Wspólnoty Andyjskiej.
 9. Połączona debata na temat higieny żywności.
 10. Debata na temat ochrony zwierząt podczas transportu.
 11. Debata na temat higieny pasz.
 12. Debata w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 13. Debata w sprawie gazów cieplarnianych zawierających fluor.
 14. Debata w sprawie strategii na rzecz środowiska naturalnego i zdrowia.
 15. Połączona debata na temat konwencji z Arhus.
 16. Debata na temat odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 17. Debata na temat gospodarki odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego.
 18. Oświadczenia Rady i Komisji w sprawie wspólnej inicjatywy na rzecz pokoju, stabilności i demokracji na Bliskim Wschodzie.
 19. Oświadczenia Rady i Komisji w sprawie sytuacji w Kosowie.
 20. Połączona debata na temat spotkania Rady Europejskiej oraz bezpieczeństwa.
 21. Debata w sprawie wniosku Chorwacji o członkostwo w UE.
 22. Debata na temat praw podstawowych w Unii Europejskiej (2003).
 23. Oświadczenia Rady i Komisji na temat przeglądu przemysłu wydobywczego przez Bank Światowy.
 24. Oświadczenia Rady i Komisji na temat międzynarodowego handlu organami.
 25. Debata na temat umowy w sprawie rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Danią i Grenlandią.
 26. Debata w sprawie obowiązku przewoźników do przekazywania danych osobowych pasażerów.
 27. Debata w sprawie Systemu Informacyjnego Schengen – rejestracja certyfikatów pojazdów.
 28. Debata na temat dostępniejszego, sprawiedliwszego i lepiej zarządzanego systemu udzielania azylu.
 29. Debata w sprawie włączenia budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu ogólnego WE.
 30. Debata w sprawie bezpieczeństwa statków powietrznych państw trzecich korzystających z portów lotniczych Wspólnoty.
 31. Debata w sprawie przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty.
 32. Debata na temat postępów Turcji na drodze do akcesji.
 33. Debata w sprawie inicjatywy „Europejska Stolica Kultury” w latach 2005-2019.
 34. Debata w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu i recyklingu odpadów.
 35. Oświadczenie Komisji w sprawie Międzynarodowej Konferencji na temat energii odnawialnej (Bonn, czerwiec 2004).