Home > Traktaty > Traktat z Amsterdamu zmieniający...

 

logo be

AAA Print

Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty

Dokument dostępny na serwerze Ośrodka Informacji i Dokumentacji i Europejskiej. Pliki w formacie pdf opracowano 27 listopada 2003 r. w Ośrodku Informacji i Dokumentacji i Europejskiej na podstawie tekstu tłumaczenia zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej tekst został ogłoszony w Dzienniku Ustaw 2004, Załącznik nr 2 do nru 90, poz. 864, T. II, s. 553.