Home > Traktaty > Traktat z Nicei zmieniający Traktat...

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne

Nicea, 26.02.2001


Dokument dostępny na serwerze Ośrodka Informacji i Dokumentacji i Europejskiej. Pliki w formacie pdf opracowano 25 listopada 2003 r. w Ośrodku Informacji i Dokumentacji i Europejskiej na podstawie tekstu tłumaczenia zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej tekst został ogłoszony w Dzienniku Ustaw 2004, Załącznik nr 2 do nru 90, poz. 864, T. II, s. 660.