Home

 

niemcy

AAA Print

Rybołówstwo - wybrane książki

  • Cléach M. P.: Marée amère : pour une gestion durable de la pêche, Assemblée Nationale,  Paris 2008.
  • Lecou R.: Les perspectives d'une pêche durable en Méditerranée , Assemblée Nationale Commission des Affaires Européennes, Paris 2010.
  • Piocha S.: Europejskie wyzwania dla polskiej polityki i gospodarki morskiej, Koszalin 2011.

Aktualizacja: czerwiec 2014