Home

 

logo be

AAA Print

Polityka gospodarcza i pieniężna - wybrane książki

 • Bagus P.: Tragedia euro, Warszawa 2011.
 • Bandulet B.: Ostatnie lata euro : raport o walucie, której nie chcieli Niemcy, Wrocław 2011.
 • Barcz J.: Orzecznictwo niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego wobec reformy strefy euro : studium prawno-porównawcze, Warszawa 2014.
 • Borowiec J.: Ekonomia integracji europejskiej, Wrocław 2011.
 • Borowiec J.: Integracja monetarna : wyzwania dla Polski, Warszawa 2011.
 • Bukowski S. I.: Polityka kohezji i konwergencja gospodarcza regionów Polski oraz krajów Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia, Warszawa 2011.
 • Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro (red. Anna Kosior i Michał Rubaszek), Warszawa 2014.
 • Giżyński J.: Polityka fiskalna w strefie euro, Warszawa 2013.
 • Global and regional implications of the euro area crisis (ed. by E. Molendowski, P. Stanek), Warszawa 2014.
 • Gronkiewicz-Waltz H.: Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa, Warszawa 2009.
 • The influence of Poland's accession to the euro zone at the international competitiveness and internationalisation of Polish companies (ed. by M. Gorynia, B. Jankowska), Warszawa 2013.
 • Jančić D.: National parliaments after the Lisbon Treaty and the euro crisis : resilience or resignation?, Oxford 2017
 • Kamba-Kibatshi M.: Reforma sektora finansów publicznych w kontekście integracji Polski ze strefą euro w dobie światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa 2013.
 • Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej (red. S. Lis), Kraków 2011.
 • Kundera J.: The crisis in the euro area, Warszawa 2017.
 • Managing the euro crisis : national EU policy coordination in the debtor countries (ed. by S. Ragone), London 2017.
 • Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy] (pod red. J. Czekaja), Kraków 2014.
 • Między polityką a rynkiem : kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów (red. nauk. T. G. Grosse), Warszawa 2013.
 • Murdoch A.: Polska i Niemcy w strefie euro, Warszawa 2015.
 • Nowak-Far A.: Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Warszawa 2011.
 • Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu (red. nauk. K. Opolski, J. Górski), Warszawa 2013.
 • Pietrzykowski M.: Polska na drodze do reformowanej strefy euro, Poznań 2014.
 • Piłat K.: Teoria optymalnego obszaru walutowego z perspektywy gospodarki Polski, Łódź 2017.
 • Poliński R.: Problemy strefy euro, Warszawa 2015.
 • Polska w strefie euro (red. nauk. Z. Binek, P. Szudra), Zielona Góra 2015.
 • Reforma strefy euro po kryzysie finansowym 2007-2009 i jej konsekwencje (red. nauk. L. Oręziak), Warszawa 2017.
 • Reforma strefy euro Unii Europejskiej : na drodze do sanacji i konsolidacji : wybór dokumentów (wybór, wstęp i oprac. J. Barcz), Warszawa 2013.
 • Sarrazin T.: Europa nie potrzebuje euro : jak polityczne myślenie życzeniowe doprowadziło nas do kryzysu, Warszawa 2013.
 • Stawska J.: Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro, Łódź 2014.
 • Stiglitz J. E.: Euro: w jaki sposób wspólna waluta zagraża przyszłości Europy, Warszawa 2017.
 • Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw (red. M. Gorynia, B. Jankowska), Warszawa 2011.
 • What form of government for the European Union and the Eurozone? (ed. by F. Fabbrini, E. Hirsch Ballin and H. Somsen), Oxford 2015.
 • Wprowadzenie euro w Polsce - za i przeciw, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2013.
 • Zarządzanie gospodarcze w strefie euro (red. nauk. J. Pietrucha, J. Żabińska), Warszawa : Difin, 2014.

Aktualizacja: lipiec 2018