Home

 

luxembourg

AAA Print

Polityka gospodarcza i pieniężna - wybrane książki

 • Bagus P.: Tragedia euro, Warszawa 2011.
 • Bandulet B.: Ostatnie lata euro : raport o walucie, której nie chcieli Niemcy, Wrocław 2011.
 • Borowiec J.: Ekonomia integracji europejskiej, Wrocław 2011.
 • Borowiec J.: Integracja monetarna : wyzwania dla Polski, Warszawa 2011.
 • Bukowski S. I.: Polityka kohezji i konwergencja gospodarcza regionów Polski oraz krajów Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia, Warszawa 2011.
 • Giżyński J.: Polityka fiskalna w strefie euro, Warszawa 2013.
 • Gronkiewicz-Waltz H.: Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa, Warszawa 2009.
 • The influence of Poland's accession to the euro zone at the international competitiveness and internationalisation of Polish companies (ed. by M. Gorynia, B. Jankowska), Warszawa 2013.
 • Kamba-Kibatshi M.: Reforma sektora finansów publicznych w kontekście integracji Polski ze strefą euro w dobie światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa 2013.
 • Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej (red. S. Lis), Kraków 2011.
 • Między polityką a rynkiem : kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów (red. nauk. T. G. Grosse), Warszawa 2013.
 • Nowak-Far A.: Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Warszawa 2011.
 • Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu (red. nauk. K. Opolski, J. Górski), Warszawa 2013.
 • Reforma strefy euro Unii Europejskiej : na drodze do sanacji i konsolidacji : wybór dokumentów (wybór, wstęp i oprac. J. Barcz), Warszawa 2013.
 • Sarrazin T.: Europa nie potrzebuje euro : jak polityczne myślenie życzeniowe doprowadziło nas do kryzysu, Warszawa 2013.
 • Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw (red. M. Gorynia, B. Jankowska), Warszawa 2011.
 • Wprowadzenie euro w Polsce - za i przeciw, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2013.

Aktualizacja: czerwiec 2014