Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Weimar Triangle > Meetings of the European Affairs... > SPOTKANIE

 

swedish pres 2023 logo

AAA Print

SPOTKANIE

13-14.05.2013, GDAŃSK

W spotkaniu uczestniczyli: pos. Agnieszka Pomaska (PO) – przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Edmund Wittbrodt (PO) – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Marek Ziółkowski (PO) – członek Komisji.

 

PORZĄDEK DZIENNY

  1. Zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży a system edukacji w kontekście Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020.
  2. Strefa wolnego handlu UE-USA (TTIP). Skutki gospodarcze, finansowe, społeczne oraz kulturowe.
  3. Europejska polityka sąsiedztwa – umowa stowarzyszeniowa UE z Ukrainą.
  4. Międzyparlamentarna kontrola polityki fiskalnej, budżetowej oraz gospodarczej w kontekście art. 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej.

Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego.