Home

 

logo be

AAA Print

V Spotkanie

5-7.11.2014, RZYM

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Mariusz Antoni Kamiński (PiS) – wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, pos. Jarosław Górczyński (PSL) – członek Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, sen. Bogdan Klich (PO) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP,  sen. Wojciech Skurkiewicz (PiS) – przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Senatu RP, sen. Edmund Wittbrodt (PO) - przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP.

PORZĄDEK DZIENNY

Czwartek, 6 listopada 2014

 1. Otwarcie Konferencji
 2. Region Morza Śródziemnego i kryzysy na granicach Unii Europejskiej. Wyzwania globalne i regionalne: od Bliskiego Wschodu po Ukrainę
 3. Kryzys w Libii
 4. Unia Europejska jako globalny gracz: priorytety i strategie w ramach WPZiB oraz WPBiO

Piątek, 7 listopada 2014

 1. Dyskusje w grupach:
  • Perspektywa parlamentarna w sprawie przyszłości grup bojowych UE
  • Wzmocnienie stosunków UE-Afryka
  • Stabilność regionalna i rozszerzenie o państwa Bałkanów Zachodnich
 2. Perspektywy europejskiej obrony: wzmocnienie współpracy z partnerami strategicznymi
 3. Zamknięcie Konferencji - sprawozdania z dyskusji w grupach, przyjecie regulaminu i konkluzji

DOKUMENTY

 • Konkluzje Konferencji Międzyparlamentarnej pdf /Conclusions of the Inter-Parliamentary Conference pdf_EN
 • Najlepsze praktyki pdf / Best practices pdf_EN