Home

 

logo be

AAA Print

Spotkanie w Hadze

07-08.02.2016

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Izabela Kloc (PiS) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Dominik Tarczyński (PiS) - członek Komisji, sen. Jarosław Oremski (sen. niezależny) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP.

PROJEKT PROGRAMU pdf

Niedziela,  7 lutego 2016

  1. Spotkanie trojki prezydencji COSAC

Poniedziałek, 8 lutego 2016

  1. Otwarcie spotkania
  2. Organizacja i współpraca w zakresie badania pomocniczości na podstawie przypadku dotyczącego Europolu. Pytanie podstawowe: W jaki sposób parlamenty badają w praktyce dokumenty i decyzje? W jaki sposób współpracują komisje ds. europejskich i komisje stałe? Jak wyglądają kontakty z Parlamentem Europejskim?
  3. Sprawy proceduralne i inne kwestie
  4. Europejskie priorytety na rok 2016 i w dalszej perspektywie
  5. Uwagi końcowe

DOKUMENTY

  • Background paper for session "Organisation and co-operation of parliamentary scrutiny" pdf_EN
  • Draft outline for the 25th COSAC bi-Annual report pdf_EN