Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Meetings of the European Parliament... > Meetings in the framework of the... > Europejski tydzień parlamentarny 2016

 

logo be

AAA Print

Europejski Tydzień Parlamentarny 2016

16-17.02.2015, BRUKSELA

CYKL SEMESTRU EUROPEJSKIEGO 2016

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Izabela Kloc (PiS) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Lech Kołakowski (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej, pos. Mirosława Nykiel (PO) - wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki i Rozwoju, sen. Mieczysław Augustyn (PO) - wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu RP, sen. Waldemar Sługocki (PO) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, sen. Jacek Włosowicz (PiS) – członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

PROJEKT PROGRAMU pdf

 1. Sesja plenarna (część 1): Odnowiony semestr europejski oraz rola Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych
 2. Sesja plenarna (część 2): Polityczne priorytety cyklu semestru europejskiego na 2016
 3. Międzyparlamentarne spotkania komisji:
  • Międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Gospodarczą i Monetarną PE (ECON)
   - Kontynuacja BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - erozja podstawy opodatkowania i przenoszenie zysków)
   - Unia bankowa: stan prac
  • Międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE (EMPL)
   - Czym jest „rating AAA" w wymiarze socjalnym – europejski filar praw socjalnych, w tym mechanizm ustalania płac
   - Polityki inwestycyjne w celu tworzenia miejsc pracy: instrumenty inwestycyjne UE oraz strategie nabywania umiejętności
  • Międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Budżetową PE (BUDG)
   - Unia Europejska i narodowe oczekiwania oraz jak zwiększyć demokratyczną odpowiedzialność przy kolejnych negocjacjach wieloletnich ram finansowych

Informacje na stronie PE (j. ang.)

 

KONFERENCJA MIĘDZYPARLAMENTARNA DS. STABILNOŚCI, KOORDYNACJI I ZARZĄDZANIA GOSPODARCZEGO W UE

Po raz trzeci Europejski Tydzień Parlamentarny obejmuje, obok spotkań semestru europejskiego, Konferencję Międzyparlamentarną ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE.

 • Informacje na stronie OIDE