Print

LV COSAC

12-14.06.2016, HAGA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Izabela Kloc (PiS) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Piotr Apel (Kukiz'15) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Lech Kołakowski (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Agnieszka Pomaska (PO) - wiceprzewodnicząca Komisji, sen. Jarosław Obremski (niezależny) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Piotr Wach (PO) - członek Komisji. 

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO pdf

Niedziela, 12 czerwca 2016

Poniedziałek, 13 czerwca 2016

Wtorek, 14 czerwca 2016

DOKUMENTY


Uwagi LV COSAC pdf