Home

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

Interinstitutional Conference with National Parliaments on the Future Financing of the European Union

7-8.09.2016, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

W konferencji uczestniczyli pos. Jacek Sasin (PiS) – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, pos. Lech Kołakowski (PiS) – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej, pos. Rafał Trzaskowski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz sen. Jacek Włosowicz (PiS) - członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP.

PORZĄDEK OBRAD

  • Sesja inauguracyjna.
  • Rola budżetu UE.
  • Nowe źródła dochodów UE? Co działa, co należy zmienić?
  • Wystąpienie wiceprzewodniczącej K. Georgievy poprzedzające debatę z uczestnikami.
  • Większa spójność między budżetem UE i budżetami narodowymi? Jak możemy wspólnie działać lepiej?
  • Sesja zamykająca.

Informacje na stronie PE (j. ang.)