Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Conference of Speakers of the... > Meetings of the Conference of... > Konferencja w Bratysławie

 

logo be

AAA Print

Konferencja w Bratysławie

23-24.04.2017

PROJEKT PROGRAMU pdf

Niedziela, 23 kwietnia 2017

 • Spotkanie przewodniczących parlamentów trojki (Luksemburg, Słowacja, Estonia i Parlament Europejski)

Poniedziałek, 24 kwietnia 2017

 • Otwarcie sesji
  Wystąpienie powitalne
  Przyjęcie porządku obrad
  Przedstawienie dokonań prezydencji słowackiej w Radzie UE i jej wymiar parlamentarny
  Przebieg prezydencji maltańskiej w Radzie UE i jej wymiar parlamentarny
  Przemówienia
 • Sesja I: Przyszłość UE jako globalnego gracza w kontekście obecnych globalnych zmian i roli parlamentów narodowych
  Debata
 • Sesja II: Przybliżanie obywatelom spraw parlamentarnych w obecnych czasach - wymiana najlepszych praktyk
  Debata
 • Dyskusja i przyjęcie konkluzji
  Debata nad ostatecznym kształtem wyspecjalizowanej grupy ds. wspólnej kontroli parlamentarnej Europolu
  Sprawy różne
 • Uwagi końcowe

 DOKUMENTY


Konkluzje prezydencji pdf