Print

Spotkanie w Tallinie

9-10.07.2017

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Izabela Kloc (PiS) - przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, sen. Jarosław Oremski (sen. niezależny) - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP.

 

PROJEKT PROGRAMU pdf

Niedziela, 9 lipca 2017

Poniedziałek, 10 lipca 2017

DOKUMENTY

Draft outline for the 28th COSAC bi-Annual report pdf_EN