Home

 

logo be

AAA Print

XI SPOTKANIE

7-9.09.2017, TALLIN

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Wojciech Skurkiewicz (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, pos. Konrad Głębocki (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Norbert Obrycki (PO) - członek Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP.

PROJEKT PROGRAMU pdf

Czwartek, 7 września 2017

 • Spotkanie przedstawicieli trojki prezydencji oraz Parlamentu Europejskiego

Piątek, 8 września 2017

 • Spotkanie przewodniczących delegacji
 • Spotkanie grup politycznych
 • Otwarcie sesji
 • Sesja I:
  Dlaczego Europa ma znaczenie – Europa w kontekście globalnym
 • Sesja II:
  Pobudzanie jedności Zachodu i stosunków transatlantyckich
 • Sesja III:
  Wymiana poglądów na temat priorytetów UE w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
 • Sesja IV:
  Sytuacja poza granicami UE

Sobota, 9 września 2017

 • Poranne seminaria – Wędrówka wzdłuż granic UE
  Seminarium: Bałkany Zachodnie
  Seminarium: Partnerstwo Wschodnie
  Seminarium: Rosja
 • Sesja V:
  Sposoby na wzmocnienie europejskiej obronności
 • Sesja VI:
  Praktyczne aspekty hybrydowego świata w tym sfera cybernetyczna i komunikacja strategiczna
 • Uwagi końcowe

DOKUMENTY

Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego. Podsumowanie dyskusji jest zawarte w oświadczeniu współprzewodniczących (Oświadczenie współprzewodniczących  pdf_PL / Co-Chairs statement pdf_EN).