Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Weimar Triangle > Meetings of the European Affairs... > SPOTKANIE

 

logo be

AAA Print

SPOTKANIE

21-22.10.2018, WARSZAWA

W spotkaniu uczestniczyli: pos. Izabela Kloc (PiS) – przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Piotr Apel (Kukiz'15) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Lech Kołakowski (PiS) - wiceprzewodniczący Komisji, pos. Agata Borowiec (PiS) - członek Komisji, pos. Marcin Święcicki (PO) - członek Komisji, sen. Marek Rocki (PiS) – przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Jarosław Obremski (PiS) – wiceprzewodniczący Komisji, sen. Piotr Wach (PO) - członek Komisji.

PORZĄDEK DZIENNY

  • Powitanie przez Przewodniczącą Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, panią poseł Izabelę Kloc
  • Sesja I: Przyszłość Unii Europejskiej – aktualny stan debaty
  • Sesja II: Wieloletnie ramy finansowe
  • Sesja III: Budowanie solidnego cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej

Na spotkaniu nie przyjęto dokumentu końcowego.