Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Visegrád Group > Meetings of the presidents of... > XVIII SPOTKANIE

 

swedish pres 2023 logo

AAA Print

XVIII SPOTKANIE

 21.04.2021, WIDEOSPOTKANIE

W spotkaniu Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej uczestniczyli Marszałek Sejmu Elżbieta Witek i Marszałek Senatu Tomasz Grodzki

PROGRAM

  • Perspektywy zwalczenia pandemii COVID-19
  • Bieżące kwestie bezpieczeństwa w regionie w kontekście bezpieczeństwa cyfrowego, informacyjnego i zagrożeń hybrydowych
  • Wymiana poglądów na tematy przewidziane na spotkanie Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE (10 maja 2021)
    • Cyfryzacja i zmieniająca się przestrzeń publiczna – zagrożenia i możliwości dla demokracji przedstawicielskiej
    • Zmienione sprawozdanie nt. wzmocnionej współpracy międzyparlamentarnej z wykorzystaniem nowoczesnej technologii
    • Sprawozdanie grupy roboczej nt. aktualizacji Wytycznych w sprawie współpracy międzyparlamentarnej

DOKUMENTY

Oświadczenie prezydencji