Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Interparliamentary Conference on...

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

Interparliamentary Conference on Covid-19: Health impact and social effects

13.04.2021, WIDEOKONFERENCJA (współorganizowana przez Komisję Zdrowia oraz Komisję Zatrudnienia i Spraw Społecznych portugalskiego Zgromadzenia Republiki)

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Bolesław Piecha (PiS) – wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, członek Komisji do Spraw UE Sejmu RP, sen. Ryszard Majer (PiS) – wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP

PORZĄDEK OBRAD

  • Powitanie i uwagi wstępne
  • Sesja I: Zwalczanie pandemii Covid-19: jak przyczynić się do wzmocnienia europejskiej polityki zdrowotnej?
  • Sesja II:Wpływ pandemii na zatrudnienie w wymiarze społecznym i pracy
  • Sesja III: Europejski filar praw społecznych: wdrażanie filaru i wzmacnianie systemów zdrowia

 

Wpływ pandemii na zatrudnienie w wymiarze społecznym i pracy