Home > Statutes on Ratification > 9th term

 

logo be

AAA Print

Statutes Granting Consent for Ratification in Matters Relating to Poland’s Membership of the European Union9th term

  • Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom, Dz.U. 2021 poz. 969
    • proces legislacyjny (druk nr 1123, 1130)
    • uchwalenie ustawy (4 maja 2021, stenogram)
      31 maja 2021 Prezydent RP podpisał dokumenty ratyfikacyjne dotyczące decyzji.