Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > COSAC > COSAC meetings > LXV COSAC

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

LXV COSAC

31.05–01.06.2021, POSIEDZENIE W TRYBIE ZDALNYM [Lizbona]

 SKŁAD DELEGACJI

Pos. Anita Czerwińska (PiS), wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw UE Sejmu RP, pos. Andrzej Grzyb (KP), Komisja do Spraw UE Sejmu RP, pos. Bolesław Piecha (PiS), Komisja do Spraw UE Sejmu RP, pos. Kacper Płażyński (PiS), Komisja do Spraw UE Sejmu RP, sen. Bogdan Klich (PO), przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i UE Senatu RP, sen. Gabriela Morawska-Stanecka (Klub Lewicy), Komisja Spraw Zagranicznych i UE Senatu RP

PROGRAM

 Czwartek, 27 maja 2021

  •  Spotkanie trojki prezydencji COSAC

 Poniedziałek, 31 maja 2021

  • Otwarcie spotkania, przemówienie powitalne przewodniczącego Zgromadzenia Republiki Eduardo Ferro Rodriguesa; uwagi wstępne przewodniczącego Komisji ds. Europejskich Luísa Capoulasa Santosa
  • Przyjęcie porządku LXV posiedzenia plenarnego COSAC
  • Kwestie proceduralne i sprawy różne; informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC; prezentacja 35 raportu półrocznego COSAC; listy otrzymane przez prezydencję; kwestie proceduralne
  • Sesja I – Portugalska prezydencja Rady UE
  • Sesja II – Europa socjalna: jaki model dla potrójnej, gospodarczej, cyfrowej i klimatycznej transformacji?

 Wtorek, 1 czerwca 2021

  • Sesja III – Wdrażanie krajowych planów odbudowy - rola parlamentów narodowych
  • Sesja IV – Konferencja w sprawie przyszłości Europy: stan aktualny
  • Uwagi końcowe: Prezydent Republiki Portugalii, Marcelo Rebelo de Sousa (wystąpienie zdalne)

 DOKUMENTY

Dokumenty spotkania na stronie COSAC

Letter on the CoFE, sent by the Presidency, co-signed by COSAC Chairs