Home

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

Second High-level Interparliamentary Conference on Migration and Asylum in Europe

Parlament Europejski (format hybrydowy), 14.06.2021

Strona konferencji

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Daniel Milewski (PiS), Komisja do Spraw UE Sejmu RP; sen. Aleksander Pociej (KO), przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisja Kultury i Środków Przekazu Senatu RP, sen. Danuta Jazłowiecka (KO), Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

PROGRAM

Otwarcie

  • Przemówienia powitalne: przewodniczący PE, David-Maria Sassoli, przewodniczący portugalskiego Zgromadzenia Republiki, Eduardo Ferro Rodrigues, przewodniczący słoweńskiego Zgromadzenia Narodowego, Igor Zorčič, przewodniczący niemieckiego Bundestagu, Wolfgang Schäuble
  • Główne przemówienie: Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej

 Sesja 1: Wpływ pandemii COVID-19 na polityki migracyjne i azylowe

  • Wprowadzenie: António Vitorino, dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Branko Grims, przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych, Administracji Publicznej i Samorządu słoweńskiego Zgromadzenia Narodowego,
  • Debata z udziałem członków parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego

Sesja 2: Zewnętrzny wymiar polityk migracyjnych i azylowych

  • Wprowadzenie: Eduardo Cabrita, minister spraw wewnętrznych w imieniu prezydencji portugalskiej, Detlef Seif, członek Komisji Spraw Wewnętrznych i Wspólnoty niemieckiego Bundestagu
  • Świadectwo organizacji Operazione Colomba
  • Debata z udziałem członków parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego

Zamknięcie konferencji: oświadczenia końcowe przewodniczącego Eduardo Ferro Rodriguesa i przewodniczącego Davida-Marii Sassolego