Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Third High-level Interparliamentary...

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

Third High-level Interparliamentary Conference on Migration and Asylum in Europe

10 grudnia 2021, konferencja współorganizowana przez Parlament Europejski i słoweńskie Zgromadzenie Narodowe, wideokonferencja

Strona konferencji

UCZESTNICY

Pos. Sylwester Tułajew (PiS), wiceprzewodniczący Komisji do Spraw UE Sejmu RP, pos. Jan Szopiński (Lewica), Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP

PROGRAM

Otwarcie

  • Przemówienia powitalne: przewodniczący PE, David-Maria Sassoli, przewodniczący słoweńskiego Zgromadzenia Narodowego, Igor Zorčič, przewodniczący Komisji ds. UE w imieniu przewodniczącego portugalskiego Zgromadzenia Republiki, Luís Capoulas Santos,
  • Główne przemówienie: Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej

Sesja 1 – Wielowymiarowa współpraca w kształtowaniu dostosowanego partnerstwa migracyjnego z krajami trzecimi

  • Wystąpienia wprowadzające: dr Stanislav Raščan, sekretarz stanu MSZ Słowenii, pos. Isabel Meirelles, portugalskie Zgromadzenie Republiki
  • Uwagi praktyków: Fabrice Leggeri, dyrektor wykonawczy FRONTEX, Evelien van Roemburg, szefowa unijnego biura Oxfam
  • Debata z udziałem członków parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego

Sesja 2 – Wewnętrzny wymiar migracji i azylu w UE rok po przedstawieniu projektu paktu

  • Wystąpienia wprowadzające: dr Božo Predalič, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Słowenii, prof. dr Lars Castellucci, członek niemieckiego Bundestagu
  • Uwagi praktyków: Nina Gregori, dyrektor wykonawczy EASO, Catherine Woolard, dyrektor Europejskiej Rady ds. Uchodźców i Wygnańców
  • Debata z udziałem członków parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego

Wystąpienia końcowe: przewodniczący słoweńskiego Zgromadzenia Narodowego, Igor Zorčič, przewodniczący PE, David-Maria Sassoli