Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > ICM EUROJUST – Interparliamentary... > Interparliamentary Committee Meeting... > ICM Eurojust, II SPOTKANIE

 

logo be

AAA Print

ICM Eurojust, II SPOTKANIE

01.02.2022, Bruksela [spotkanie hybrydowe]

ICM - Ocena działalności Eurojustu

Informacja na stronie PE

Skład delegacji

Pos. Sylwester Tułajew (PiS), wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP

Projekt programu

  • Przyjęcie porządku dziennego i uwagi wprowadzające
  • Sesja I - Obecna i przyszła działalność Eurojustu, z uwzględnieniem obecnej pandemii; prezentacja: Ladislav Hamran, przewodniczący Eurojustu, sesja pytań i odpowiedzi
  • Sesja II - Współpraca między Eurojustem a Prokuraturą Europejską i władzami krajowymi; prezentacje, sesja pytań i odpowiedzi
  • Uwagi końcowe