Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Joint Parliamentary Scrutiny Group on... > JPSG meetings > 13 spotkanie GWKP

 

logo be

AAA Print

13 spotkanie GWKP

20-21.09.2023, 13 spotkanie Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP), Bruksela

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Jacek Kurzępa (PiS), Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP 

PROGRAM

Środa, 20 września 2023

 • Spotkanie trojki prezydencji
 • Przyjęcie porządku obrad i uwagi wstępne, Juan Fernando López Aguilar, współprzewodniczący GWKP, Parlament Europejski, David Serrada Pariente, współprzewodniczący GWKP, delegacja hiszpańska
  • Streszczenie wyników spotkania trojki
  • Sprawozdanie przedstawicieli GWKP na spotkanie zarządu Europolu
  • Najnowsze informacje nt. Grupy Roboczej ds. utworzenia Forum Konsultacyjnego ds. Praw Podstawowych
 • Wystąpienia wideo: Fernando Grande-Marlaska Gómez, minister spraw wewnętrznych HIszpanii, Ylva Johansson, komisarz UE do spraw wewnętrznych
 • Sprawozdanie z działalności Europolu w okresie marzec – wrzesień 2023; prezentacja projektu wieloletniego dokumentu programowego Europolu 2024-2026 i odpowiedzi na pisemne uwagi delegacji
 • Pytania pisemne i ustne członków – ciąg dalszy; wymiana opinii 

Czwartek, 21 września 2023 

 • Prezentacja Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, Wojciecha Wiewiórskiego
 • Prezentacja Inspektora Europolu ds. Ochrony Danych, Daniela Drewera
 • Prezentacja Inspektora Europolu ds. Ochrony Praw Podstawowych, Dirka Allaertsa
 • Najnowsze informacje o działaniach Europolu w związku z wojną w Ukrainie
 • Sesja I – Sytuacja w zakresie przestępczości zorganizowanej w UE oraz działania Europejskiego Ośrodka Europolu ds. Poważnej i Zorganizowanej Przestępczości (ESOCC); wymiana opinii
 • Sesja II – Ocena zagrożenia przestępczością finansową i gospodarczą (opublikowana 11 września), zwłaszcza korupcją w UE, autorstwa Europejskiego Ośrodka Europolu ds. Przestępczości Finansowej i Gospodarczej (EFECC); wymiana opinii
 • Uwagi końcowe 

 DOKUMENTY

Dokumenty spotkania