Home

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

High Level Conference on the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights

29 listopada 2023, Konferencja wysokiego szczebla z okazji 75 rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, zorganizowana przez Podkomisję Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego (DROI)

Strona konferencji

 PROGRAM

PANEL I

75 rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Co czyni prawa człowieka uniwersalnymi?

Przewodniczy: Udo Bullman, przewodniczący podkomisji DROI

Uwagi wprowadzające: David McAllister, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych PE

Wystąpienie: Volker Türk, wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka

Sesja pytań i odpowiedzi

Uwagi podsumowujące: Juan Fernando Lopez Aguilar, przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

PANEL II

Wspólna praca w celu sprostania wyzwaniom naszych czasów

Przewodniczy: Udo Bullman, przewodniczący podkomisji DROI

Uwagi wprowadzające: Tomas Tobé, przewodniczący Komisji ds. Rozwoju PE

Wystąpienia: Jutta Urpilainen, komisarz ds. partnerstw międzynarodowych, Komisja Europejska, Amina J. Mohammed, zastępca sekretarza generalnego NZ i przewodnicząca grupy zrównoważonego rozwoju NZ

Sesja pytań i odpowiedzi

Uwagi podsumowujące: Nacho Sanchez Amor, sprawozdawca dorocznego raportu ws. demokracji i praw człowieka na świecie oraz polityk unijnych w tym zakresie w 2023

Zamknięcie posiedzenia, Heidi Hautala, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego