Home > Important Parliamentary Debates > Debate on the state of the Union and... > EC Programming Documents > Debate on programming documents for 2009

 

logo-spanish-pr

AAA Print

Debate on programming documents for 2009

 1. Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP nie rozpatrywała Rocznej strategii politycznej na 2009 rok ani Programu działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2009 rok.

 2. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 18 listopada 2008 r.
  Debata nad Programem działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2009 rok.

  [Źródło: Debata w Parlamencie Europejskim nad Programem legislacyjnym i programem prac na rok 2009, 18.11.2008.]

 3. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 24 września 2008 r.
  Debata w sprawie priorytetów PE do programu legislacyjnego i prac Komisji na 2009 rok.
  Po raz pierwszy debatę taką zorganizowano przed oficjalnym przedstawieniem programu prac Komisji, zaplanowanym na listopad. Grupy polityczne przedstawiły sześć projektów rezolucji w sprawie priorytetów PE do programu legislacyjnego i prac Komisji na 2009 rok, jednak Parlament Europejski nie przyjął żadnego z nich.

  [Źródło: Priorytety Parlamentu Europejskiego do programu legislacyjnego i prac Komisji na rok 2009 (debata), 24.09.2008, C. Sampol: MEPs issue disjointed message on their 2009 priorities, „Europolitics”, 25 September 2008, No. 3603, s. 10.]

 4. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 24 kwietnia 2008 r.
  Przyjęcie rezolucji w sprawie Rocznej strategii politycznej Komisji na 2009 rok. Parlament m.in.:
  • wezwał Komisję do rozważenia, jakie rozwiązania przejściowe należy wprowadzić w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w oczekiwaniu na wejście w życie Traktatu z Lizbony,
  • przypomniał, że traktat przewiduje nową rolę PE w polityce obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, co oznacza m.in. zmianę niektórych przepisów dotyczących obowiązującej struktury filarowej,
  • podkreślił znaczenie przygotowań do wejścia w życie traktatu w zakresie powołania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych we współpracy z PE oraz w ramach stosunków Komisji z Parlamentem i Radą.

  [Źródło: Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rocznej strategii politycznej Komisji dotyczącej procedury budżetowej na rok 2009, P6_TA-PROV(2008)0174, 24.04.2008.]

 5. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 11 marca 2008 r.
  Debata nad Roczną strategią polityczną 2009.

  [Źródło: Debata w Parlamencie Europejskim nad Roczną strategią polityczną na rok 2009, 11.03.2008.]