Home > Debates of the Sejm on EU Affairs > Debates of the Sejm - 5th term

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

Debates of the Sejm - 5th term

V kadencja, 45. posiedzenie w dniach 4-6 lipca

 • Informacja Rządu o przebiegu i wynikach posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli, które odbyło się w dniach 21-23 czerwca 2007 r. (stenogram)

V kadencja, 43. posiedzenie w dniach 12-15 czerwca

 • Informacja Rządu na temat stanowiska negocjacyjnego Polski w związku ze szczytem Unii Europejskiej w dniach 21-22 czerwca 2007 r.; Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o poselskich projektach uchwał: 1) w sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Rządu Polskiego dotyczącego Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, 2) w sprawie negocjacji nowego Traktatu UE. (stenogram, cd. stenogramu)

V kadencja, 41. posiedzenie w dniach 8-11 maja 2007

 • Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2007 r. (stenogram)

V kadencja, 40. posiedzenie w dniach 24-27 kwietnia 2007

 • Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2006 roku (podczas Prezydencji fińskiej) (druk nr 1495) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druk nr 1542). (stenogram)

V kadencja, 35. posiedzenie w dniach 28 lutego-2 marca 2007

 • Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat stanowiska Polski w debacie nad Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla Europy oraz projektem Deklaracji Berlińskiej (stenogram)

V kadencja, 30. posiedzenie w dniach 12-15 grudnia 2006

 • Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2006 roku (podczas Prezydencji austriackiej) (druk nr 1061) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druk nr 1126). (stenogram)

V kadencja, 20. posiedzenie w dniach 21-23 czerwca 2006

 • Informacja Rządu na temat bilansu kosztów i korzyści związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. do 1 maja 2006 r. (druk nr 689) (stenogram)
 • Sprawozdania Komisji Spraw Zagranicznych o poselskich projektach uchwał: 1) w sprawie krzywdzących Polskę opinii zawartych w rezolucji Parlamentu Europejskiego „w sprawie nasilenia przemocy powodowanej rasizmem i homofobią w Europie”, wraz z autopoprawką (druki nr 686, 686-A i 709); 2) w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 15.06.2006 r. (druki nr 687 i 710); 3) w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego z 15 czerwca 2006 r. dotyczącej „nasilenia przemocy powodowanej rasizmem i homofobią w Europie” (druki nr 688 i 711) (stenogram)

V kadencja, 16. posiedzenie w dniach 25-27 kwietnia 2006

 • Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2005 roku (podczas Prezydencji brytyjskiej) (druk nr 321) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druk nr 395) (stenogram)
 • Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej (druk nr 399) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki (druk nr 436) (stenogram)

V kadencja, 12. posiedzenie w dniach 8-10 marca 2006

 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporządzonego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. (stenogram)

V kadencja, 10. posiedzenie w dniach 15-17 lutego 2006

 • Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2006 r. (stenogram)

V kadencja, 5. posiedzenie w dniach 14-16 grudnia 2005

 • Informacja w sprawie planu legislacyjnego Komisji Europejskiej na 2006 rok (stenogram)

V kadencja, 4. posiedzenie w dniach 7-9 grudnia 2005

 • Informacja Rządu na temat stanowiska Polski w sprawie unijnego budżetu na lata 2007-2013 (stenogram)

wróć do góry