Strona główna

 

logo

 

AAA Drukuj

Materiały OIDE

 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

 
Wybierz artykuł:
 

Mechanizmy na rzecz przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej pdf
Opublikowano: 09.05.2019
Dziedzina: Sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Przedstawiono 3 mechanizmy: z art. 7 Traktatu o UE ws. procedur na wypadek ryzyka naruszenia lub naruszenia przez państwo członkowskie wartości zart. 2 TUE; mechanizm zawarty w komunikacie Komisji „Nowe ramy na rzecz umocnienia praworządności"; mechanizm dialogu na forum Rady UE ds. Ogólnych. Dołączono kalendarium debaty nt. przestrzegania praworządnościw Unii, w tym kalendarium procedury prowadzonej wobec Polskiwraz zprzyjętymidokumentami. Zasygnalizowano projekt„Paktu UE na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych" autorstwaParlamentuEuropejskiego oraz komunikatKomisji Europejskiejz 3 kwietnia 2019 przedstawiającydotychczasowe instrumentyna rzecz poszanowania praworządnościwUniiimożliwe kierunki rozwoju.
Słowa kluczowe: demokracja, państwo prawne, praworządność, wartości UE, prawa podstawowe, prawa człowieka
kreska

 

Od czasu uruchomienia strategii jednolitego rynku cyfrowego w maju 2015 roku, Komisja przedstawiła wnioski dotyczące wszystkich 29 inicjatyw uznanych za kluczowe. W informacji wskazano podstawowe dokumenty, strony internetowe oraz wybrane publikacje poświęcone temu zagadnieniu.