Drukuj

Wielostronna współpraca parlamentarna

 

Międzyparlamentarna konferencja na temat przyszłości Unii Europejskiej, 1-2.04.2019

Międzyinstytucjonalna konferencja z udziałem parlamentów narodowych na temat przyszłego finansowania Unii Europejskiej, 7-8.09.2016

Współpraca zakończona