Drukuj

Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 25-26 lutego 2004, Bruksela


Skrócona informacja o porządku obrad

W porządku obrad Parlamentu Europejskiego znalazły się m. in. następujące punkty:

 1. Oświadczenie Komisji na temat rocznej strategii polityki Komisji Europejskiej na 2005 r.
 2. Połączona debata w sprawie wytycznych polityki gospodarczej i finansowej.
 3. Pytanie ustne na temat niezasięgnięcia opinii Parlamentu w sprawie projektów „szybkiego startu” dotyczących sieci transeuropejskich.
 4. Pytanie ustne na temat rozejmu w czasie olimpiady.
 5. Debata w sprawie budżetu na 2005 r.: wytyczne w sprawie działów II, IV, V, VI, VIII(A) i VIII(B) oraz wstępny projekt preliminarza budżetowego (dział I).
 6. Debata na temat nowego impulsu dla młodzieży europejskiej.
 7. Debata na temat szkół i dostępu do kultury.
 8. Debata w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych.
 9. Debata na temat przemysłu stoczniowego.
 10. Debata na temat stosunków UE-Rosja.
 11. Debata na temat polityki UE wobec południowego Kaukazu.
 12. Uroczyste posiedzenie: przemówienie prezydenta Chorwacji Stipe Mesicia.