Drukuj

Spotkania grup politycznych, 22-25 marca 2004, Bruksela

Spotkanie Grupy PSE z osobami nominowanymi na stanowiska komisarzy przez państwa przystępujące do UE, Bruksela, 24 marca 2004 r.

Z grupy nowych komisarzy obecni byli: Peter Balazs (Węgry), Dalia Grybauskaite (Litwa), Danuta Hübner (Polska), Marcos Kyprianou (Cypr), Janez Potocnik (Słowenia), Pavel Telicka (Czechy).

Krótkie przedstawienie się nowych komisarzy.

Peter Balazs podkreślił symbolikę wejścia nowych komisarzy do Komisji Europejskiej. Pragnie on – jako komisarz – przyczynić się do pracy Komisji jako całości. Jednocześnie wyraził chęć udziału w pracach w określonym obszarze. P. Balazs zaznaczył, iż jest to moment przełomowy, gdyż praca Komisji wzbogaci się dzięki współpracy z państwami przystępującymi do Unii. Po pierwszym maja br., zdaniem P. Balazsa, powinno nastąpić poszerzenie oraz pogłębienie instytucjonalne UE. Jest on zwolennikiem projektu Konstytucji dla Europy.

Dalia Grybauskaite oświadczyła, iż dla Litwy bieżący rok jest rokiem historycznym – w tym miesiącu Litwa przystępuje do NATO, w przyszłym do Unii Europejskiej. W społeczeństwie litewskim poparcie dla akcesji utrzymuje się na poziomie 70-80%. D. Grybauskaite zaznaczyła, iż Litwa jest uważana za tygrysa wśród państw bałtyckich.

Danuta Hübner podziękowała Grupie PES – jako pierwszej z grup politycznych Parlamentu - za zorganizowanie spotkania. D. Hübner oświadczyła, iż jest dumna, że została wybrana przez polski rząd. Zaznaczyła, że jest to wielkie wyróżnienie. Będąc komisarzem D. Hübner pozostanie niezależna, a celem jest dla niej powodzenie całej Unii. Za priorytet uważa konsolidację oraz rozwój UE. Należy pamiętać o zagrożeniach, jakie stanowią w obecnej chwili, terroryzm i wzmożona migracja. Po rozszerzeniu problemy te pozostaną aktualne. Zdaniem D. Hübner, należy dołożyć wszelkich starań, aby zwiększyć konkurencyjność oraz zmniejszyć bezrobocie w UE.

Dla Marcosa Kyprianou priorytetowym zadaniem jest przyczynienie się do usprawnienia procesu decyzyjnego w UE. Pragnie on wykonywać swoje obowiązki w sposób bezstronny. Dla M. Kyprianou ważna jest przejrzystość UE, której podstawą powinna być „Europa obywateli”. Jego zdaniem, interes Unii to więcej niż suma interesów państw członkowskich. Podkreślił, jak wielkim zagrożeniem jest terroryzm.

Janez Potocnik traktuje współpracę z Günterem Verheugenem jako wyzwanie. Rozszerzenie UE to w jego mniemaniu zniesienie granic zarówno fizycznych jak i mentalnych. Sądzi on, że po rozszerzeniu poprawieni się jakość przedsiębiorstw. Zdaniem J. Potocnika, wszystkie punkty strategii lizbońskiej są możliwe do zrealizowania. Należy przyczynić się do uchwalenia Konstytucji. Nie można zapominać o Bałkanach i tych państwach półwyspu, które od maja będą sąsiadami UE.

Pavel Telicka stwierdził, że maju br. nastąpi koniec procesu określonego przez Vaclava Havla jako „powrót do Europy”. Jego zdaniem, najbliższe cele UE to powodzenie Konferencji Międzyrządowej oraz uchwalenie Konstytucji dla Europy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Dla P. Telicki ważne jest rozszerzenie Unii w wymiarze politycznym oraz zbliżenie jej do obywateli, nie tylko w teorii.


W czasie wymiany zdań z członkami PE nowi komisarze powiedzieli:

P. Balazs: Komisarz winien być niezależny od jakiegokolwiek wpływu i powinien reprezentować UE jako całość.

D. Hübner w odpowiedzi na pytanie dotyczące prawidłowego zarządzania finansami powierzanymi komisarzom stwierdziła, że wszystko zależy od bycia dobrym administratorem oraz od przejrzystości postępowania. Zaznaczyła, że nie wszystko jest się w stanie kontrolować, dlatego ważna jest współpraca z zaufanymi pracownikami.

P. Balazs na temat polityki regionalnej: nie można zapominać o regionach, które są na drugim planie. Średnia dofinansowania w całej Europie po 1 maja zmniejszy się. Należy pamiętać o nowych peryferiach Unii oraz o nowych sąsiadach (P. Balazs wspomniał o trudnych relacjach węgiersko-ukraińskich po akcesji). Wierzy on, że konkurencyjność zachodniej Europy w połączeniu z siłą roboczą wschodniej dadzą najlepsze efekty.

D. Hübner o wyzwaniach stojących przed UE w świetle globalizacji: strategia lizbońska daje podwaliny pod przyszły rozwój w długiej perspektywie. Jest to system gwarantujący osiągnięcie konkurencyjności, a Unia musi być konkurencyjna. Istotne jest zwiększenie roli edukacji w Europie.

M. Kyprianou o propozycji Konwentu w sprawie podziału komisarzy na mających prawo głosu i niemających takiego prawa: komisarze powinni być równi bez względu na wielkość kraju, gdyż podstawą Unii są demokracja i równość. O wypełnieniu przez Turcję kryteriów kopenhaskich: najważniejsze są poprawki konstytucyjne w obszarze praw człowieka, problemy gospodarcze mają charakter wtórny.

J. Potocnik o relacjach Słowenii z państwami Półwyspu Bałkańskiego: Słowenia chce pomóc Chorwacji w jak najszybszym uzyskaniu członkostwa w UE. W Salonikach określono, że wszystkie państwa bałkańskie mają szansę na przystąpienie do Unii, wśród nich Chorwacja znajduje się na pierwszym miejscu. Kryteria dla krajów bałkańskich powinny być takie same jak dla przystępującej w tej chwili dziesiątki.

Opracowanie: Kaja Krawczyk