Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla...

 

niemcy

AAA Drukuj

Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla Śródziemnomorza (ZPUŚ) / Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Parlamentarne (EMPA)

Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Parlamentarne (Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly - EMPA) zostało utworzone 3 grudnia 2003 r. w Neapolu decyzją Eurośródziemnomorskiej Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych. Rozpoczęło działalność w marcu 2004. Na sesji plenarnej w dniach 12-14 marca 2010 r. podjęto decyzję o zmianie nazwy EMPA na Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla Śródziemnomorza - ZPUŚ (Parliamentary Assembly – Union for the Mediterranean). Zgromadzenie jest instytucją pełniącą funkcje doradcze w ramach procesu barcelońskiego. W jego pracach uczestniczą parlamentarzyści z państw UE oraz państw partnerstwa śródziemnomorskiego (Algieria, Autonomia Palestyńska, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Syria, Tunezja i Turcja), deputowani do Parlamentu Europejskiego, a także członkowie parlamentów śródziemnomorskich europejskich krajów partnerskich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra oraz Monako) i parlamentu mauretańskiego. Językami roboczymi zgromadzenia są angielski, francuski oraz arabski. Poza sesjami plenarnymi, które odbywają się przynajmniej raz w roku, parlamentarzyści działają w pięciu komisjach stałych i grupach roboczych.

Prezydencja ZPUŚ trwa rok i pełniły ją następujące parlamenty: Parlament Europejski (2008-2009), Jordania (2009-2010), Włochy (2010-2011), Maroko (2011-2012), Parlament Europejski (2012-2013), Jordania (2013-2014), Portugalia (2014-2015), Maroko (2015-2016), Włochy (2016-2017), Egipt (2017-2018) i Parlament Europejski (2018-2019). Obecnie prezydencję sprawuje Turcja (2019-2020).

     

    Zobacz więcej: Leksykon wielostronnej współpracy parlamentarnej w sprawach UE