Drukuj

Zmiany Konstytucji RP dotyczące członkostwa Polski w UE – prace w Sejmie

Zmiany wprowadzone

Zmiany dyskutowane w Sejmie VI kadencji

Wymienione projekty zostały skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz projektów ustaw z nimi związanych (NKZ), przy czym projekty zawarte w drukach 3687 i 3598 były rozpatrywane wspólnie. Prace nad projektami nie zostały zakończone w związku z końcem VI kadencji Sejmu.
- informacje o pracach komisji