Drukuj

Traktaty

1. OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE TRAKTATY (WERSJE SKONSOLIDOWANE) *

Spis treści

Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana 2016
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana 2016
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, wersja skonsolidowana 2016
Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane 2016 - z interaktywnym spisem treści
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej - wersja skonsolidowana 2016 - z interaktywnym spisem treści
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, 2016

2.TRAKTATY ZAŁOŻYCIELSKIE

Spis treści

Traktat o Unii Europejskiej, Maastricht 1992
Traktaty rzymskie: TEWEA, TEWG, Konwencja w sprawie niektórych instytucji wspólnych dla Wspólnot Europejskich i inne, 1957
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Paryż 1951

3. TRAKTATY AKCESYJNE

Spis treści

Traktat o przystąpieniu Chorwacji, 2012
Traktat o przystąpieniu Republiki Bułgarii i Rumunii, 2005
Traktat o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, 2003
Traktat o przystąpieniu Austrii, Szwecji, Finlandii, 1994
Traktat o przystąpieniu Hiszpanii i Portugalii, 1985
Traktat o przystąpieniu Grecji, 1979
Traktat o przystąpieniu Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii, 1972

4INNE

Spis treści

Traktat z Lizbony, 2007
Decyzja Rady zmieniająca Akt dotyczący wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, 2002
Traktat z Nicei, 2001
Traktat z Amsterdamu, 1997
Akt zmieniający protokół w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 1993
Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 1992
Jednolity Akt Europejski, 1986
Konwencja z Schengen, 1985
Traktat z Grenlandii, 1984
Akt dotyczący wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia w powszechnych wyborach bezpośrednich, 1976
Traktat zmieniający niektóre postanowienia finansowe, 1975
Traktat zmieniający niektóre postanowienia Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 1975
Traktat zmieniający niektóre postanowienia budżetowe, 1970
Traktat fuzyjny, 1965
Protokół w sprawie Antyli Niderlandzkich, 1962
Treaty amending the Treaty establishing the European Coal and Steel Community, 1956

5. ARCHIWUM - NIEAKTUALNE WERSJE SKONSOLIDOWANE TRAKTATÓW

Spis treści

Traktat o Unii Europejskiej wersja skonsolidowana, 2012
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wersja skonsolidowana, 2012
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej wersja skonsolidowana, 2012
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, 2012
Traktat o Unii Europejskiej wersja skonsolidowana, 2010
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wersja skonsolidowana, 2010
Wersja skonsolidowana Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 2010
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, 2010
Traktat o Unii Europejskiej wersja skonsolidowana, 2008
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wersja skonsolidowana, 2008
Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, wersje skonsolidowane 2006 - z interaktywnym spisem treści
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską wersja skonsolidowana 2006
Traktat o Unii Europejskiej wersja skonsolidowana 2006
Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, 2004


1. OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE TRAKTATY (WERSJE SKONSOLIDOWANE)

wróć do góry

2. TRAKTATY ZAŁOŻYCIELSKIE

wróć do góry

3. TRAKTATY AKCESYJNE

wróć do góry

 4. INNE

wróć do góry

5. ARCHIWUM

wróć do góry

* Tekst skonsolidowany (ujednolicony) nie stanowi źródła prawa i służy wyłącznie do celów informacyjno-dokumentacyjnych.

Dz. Urz. UE 2010 C 83, s. 1