Strona główna

 

AAA Drukuj

Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej 14.06.2013

I. WPROWADZENIE
II. DOKUMENTY 
III. STRONY INTERNETOWE
IV. KOMUNIKATY PRASOWE I PUBLIKACJE


I. WPROWADZENIE

1 lipca 2013 Republika Chorwacji zostanie 28 państwem członkowskim Unii Europejskiej. Chorwacja wystąpiła do UE z wnioskiem o członkostwo w 2003 roku, negocjacje rozpoczęły się w październiku 2005 i trwały do czerwca 2011, kiedy to Komisja Europejska zarekomendowała zamknięcie ostatnich czterech rozdziałów negocjacyjnych. W styczniu 2012, przy frekwencji 43,5%, Chorwaci poparli w referendum przystąpienie swego kraju do UE. Za wejściem do Unii Europejskiej opowiedziało się 66,27% uczestniczących w głosowaniu . Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej został podpisany w Brukseli 9 grudnia 2011, w czasie polskiej Prezydencji w Radzie UE. Polska ratyfikowała traktat 19 grudnia 2012 (więcej - na stronie OIDE), a cały proces ratyfikacji zakończył się 7 czerwca 2013. W chwili przystąpienia do Unii Europejskiej język chorwacki zostanie 24 językiem urzędowym UE. Chorwacja otrzyma 7 z 352 głosów ważonych w Radzie, w związku z czym całkowita liczba głosów wzrośnie z 345 do 352. Do przyjęcia aktu ustawodawczego większością kwalifikowaną wymaganych będzie co najmniej 260 głosów (dotychczas potrzebne było 255). Skład Parlamentu Europejskiego zostanie zwiększony do końca VII kadencji o 12 chorwackich posłów, przez co liczba mandatów wzrośnie przejściowo z 754 do 766. Na okres pozostający do końca kadencji Komisji, tj. do 31 października 2014, komisarz z Chorwacji, Neven Mimica, którego kandydaturę Parlament Europejski przegłosował 12 czerwca br., obejmie tekę ochrony konsumentów (powstałą w wyniku podziału teki zdrowia i ochrony konsumentów). Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada.

         II. DOKUMENTY PODSTAWOWE

 1. Dokumenty dotyczące przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE L 112 z 24 kwietnia 2012 r.
 2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie kompleksowego sprawozdania monitorującego na temat Chorwacji za rok 2012 (2012/2871(RSP)), 18.04.2013.
 3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: sprawozdanie monitorujące z przygotowań Chorwacji do przystąpienia, COM (2013) 171, 26.03.2013.
 4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania na lata 2012-2013,COM (2012) 600, 10.10.2012.
 5. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie składu Parlamentu Europejskiego w perspektywie wyborów w 2014 r. (2012/2309(INI)), 13.03.2013.
 6. Rozszerzenie 2013: Chorwacja – Dokumenty dotyczące rozszerzenia w Bazie EUR-Lex


 7. III. STRONY INTERNETOWE

 8. Overview of EU - Croatia relations
 9. Croatia financial assistance
 10. Croatia

   IV. KOMUNIKATY PRASOWE I PUBLIKACJE

 11. Budżet na 2013 r. dostosowany do wejścia Chorwacji do UE, Bruksela, IP/13/235 ,18.03.2013.
 12. Opinie na temat trybu ratyfikacji traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, „ Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu”, nr 3(35) 2012, s. 69–117.
 13. Żornaczuk T.: Wpływ rozszerzenia o Chorwację na funkcjonowanie Unii Europejskiej, „Biuletyn PISM”, nr 18(994), 2013.