Drukuj

XVII SPOTKANIE

13-14.04.2014, WILNO

W spotkaniu uczestniczyli pos. Agnieszka Pomaska (PO), przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP oraz sen. Edmund Wittbrodt (PO), przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP.

 

PORZĄDEK DZIENNY

  1. Przygotowanie do LI konferencji COSAC.
  2. Partnerstwo wschodnie: przygotowanie do czwartego szcytu w Rydze.
  3. Wymiana pogladów nt. nieformalnej debaty parlamentarnej nad Europejską Strategią na rzecz Regionu Morza Bałtyckiego.

 

DOKUMENTY