Drukuj

Trzecia Konferencja międzyparlamentarna wysokiego szczebla ws. migracji i azylu w Europie

10 grudnia 2021, konferencja współorganizowana przez Parlament Europejski i słoweńskie Zgromadzenie Narodowe, wideokonferencja

Strona konferencji

 UCZESTNICY

Pos. Sylwester Tułajew (PiS), wiceprzewodniczący Komisji do Spraw UE Sejmu RP, pos. Jan Szopiński (Lewica), Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP

PROGRAM

Otwarcie

Sesja 1 – Wielowymiarowa współpraca w kształtowaniu dostosowanego partnerstwa migracyjnego z krajami trzecimi

Sesja 2 – Wewnętrzny wymiar migracji i azylu w UE rok po przedstawieniu projektu paktu

Wystąpienia końcowe: przewodniczący słoweńskiego Zgromadzenia Narodowego, Igor Zorčič, przewodniczący PE, David-Maria Sassoli