Drukuj

Współpraca międzyparlamentarna Sejmu IV kadencji w sprawach UE przed 1 maja 2004 r.

Przed 1 maja 2004 r. współpraca w sprawach unijnych odbywała się w następujących formach:

Spotkania w ramach COSAC i Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej są kontynuowane również po 1 maja 2004 roku.