Drukuj

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej (KPPUE)

The Conference of Speakers of the European Union Parliaments

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej stanowi forum dyskusji na temat roli i zadań parlamentów narodowych w strukturze europejskiej, form i instrumentów współpracy międzyparlamentarnej w sprawach unijnych oraz wyzwań, jakie stoją przed Unią Europejską. KPPUE nadzoruje także koordynację działalności międzyparlamentarnej w ramach UE. W skład konferencji wchodzą przewodniczący parlamentów państw członkowskich UE i przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Spotkania odbywają się raz do roku, na wiosnę, i są organizowane przez kraj sprawujący prezydencję w Radzie UE w drugiej połowie poprzedniego roku.

Polska, podobnie jak ówczesne państwa kandydujące, została zaproszona do udziału w Konferencji w 2001 roku.

Zobacz więcej: Leksykon wielostronnej współpracy międzyparlamentarnej

Dokumenty KPPUE dotyczące pozycji parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony

ARCHIWUM