Drukuj

Współpraca parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego

EUROPEJSKI TYDZIEŃ PARLAMENTARNY I INNE SPOTKANIA PARLAMENTARNE W SPRAWIE SEMESTRU EUROPEJSKIEGO

Podczas Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego posłowie parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego uczestniczą w spotkaniach poświęconych zagadnieniom gospodarczym, budżetowym i społecznym. W szczególności omawiają roczną analizę wzrostu, w której Komisja Europejska przedstawia priorytety w zakresie polityki gospodarczej i budżetowej na kolejny rok, oraz realizację zaleceń wydanych dla państw członkowskich w ubiegłym roku. W ramach parlamentarnego tygodnia odbywają się spotkania Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Budżetowej oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE z odpowiednimi komisjami branżowymi parlamentów narodowych.

Pierwszy parlamentarny tydzień semestru europejskiego (Parliamentary Week of the European Semester) został zorganizowany w styczniu 2013 (wcześniej spotkania poświęcone semestrowi europejskiemu odbywały się w formule międzyparlamentarnych spotkań komisji - por. powyżej). Od 2014 roku w ramach Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego (European Parliamentary Week) obok spotkań poświęconych semestrowi odbywa się Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE.

wróć do góry

SPOTKANIA KOMISJI PARLAMENTARNYCH

Spotkania komisji parlamentarnych odbywają się w formule ICM (Interparliamentary Committee Meetings), czyli międzyparlamentarnych spotkań komisji, które są organizowane z inicjatywy Parlamentu Europejskiego, lub spotkań komisji z inicjatywy parlamentu państwa sprawującego prezydencję.
Do 2014 r. odbywały się także wspólne spotkania komisji (Joint Committee Meetings, JCM), organizowane przez państwo sprawujące prezydencję wspólnie z PE.

wróć do góry

WSPÓLNE SPOTKANIA PARLAMENTARNE

Wspólne spotkania parlamentarne (Joint Parliamentary Meetings, JPM) były organizowane przez Parlament Europejski i parlament państwa sprawującego prezydencję w celu omówienia zagadnień strategicznych, istotnych dla Unii i całej Europy. Stanowiły one forum dyskusji o charakterze ogólnym – nie miały na celu wypracowania wspólnego stanowiska w danej sprawie. Spotkania te odbywały się w siedzibie PE w Brukseli.

Ostatnie wspólne spotkanie parlamentarne odbyło się w grudniu 2011 roku.

 

Zobacz więcej:
Leksykon wielostronnej współpracy parlamentarnej w sprawach UE

wróć do góry