Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Interparliamentary Cooperation of the... > Meetings of the President of the... > XIV Spotkanie

 

The-logo-for-the-Czech-Presidency-is-made-of-colored

AAA Print

XIV Spotkanie

PORZĄDEK DZIENNY

Wtorek, 26 listopada 2002 roku

  1. Sesja robocza na temat: „Obserwatorzy z krajów przystępujących do UE w Parlamencie Europejskim: zagadnienia praktyczne oraz inne kwestie” z udziałem Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Guido Podesta oraz Sekretarza Generalnego Parlamentu Europejskiego Juliana Priestley
  2. Powitanie wygłoszone przez Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pata Coxa: „Zakończenie procesu rozszerzenia: przygotowanie do sesji Rady Europejskiej w Kopenhadze”
  3. Wystąpienia:
    - członka Komisji Europejskiej Güntera Verheugena
    - członka Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Elmara Broka
  4. Przyjęcie wspólnego oświadczenia
  5. Przemówienie Przewodniczącego Komisji Europejskiej Romano Prodiego

wersja pdf

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Rozszerzenie Unii Europejskiej jest podstawowym wyzwaniem politycznym, przed którym stoją obecnie instytucje UE, państwa członkowskie i kraje kandydujące. Przewodniczący wierzą, że rozszerzenie stanowi rzeczywisty oraz symboliczny wkład w budowanie pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu na świecie, w warunkach znacznego napięcia na arenie międzynarodowej.

W perspektywie zakończenia negocjacji i ratyfikacji traktatów akcesyjnych, przewodniczący zwracają uwagę na potrzebę wspólnej pracy parlamentów, w celu zapewnienia faktycznego udziału parlamentów oraz opinii publicznej w procesie integracji europejskiej.

Przewodniczący zapoznali się z ustaleniami, które umożliwią zaproszenie obserwatorów z krajów przystępujących do wzięcia udziału w pracach Parlamentu po podpisaniu traktatów akcesyjnych. W świetle konferencji na temat rozszerzenia, która odbyła się 19 listopada w Parlamencie Europejskim, oraz rezolucji przyjętej 20 listopada, taki krok został uznany za potwierdzenie kluczowej roli parlamentów w relacjach z opinią publiczną w końcowej, decydującej fazie procesu rozszerzenia.

Od roku 1989 mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej osiągnęli nieodwracalne postępy na drodze ku demokracji. Musieli poradzić sobie z olbrzymim ekonomicznym, społecznym i ekologicznym brzemieniem przeszłości. Pomimo tego, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Słowenia i Słowacja są dziś gotowe do podjęcia zobowiązań związanych z pełnym członkostwem w UE. Również dla Cypru i Malty nadszedł właściwy moment na przystąpienie do Unii. Bułgaria i Rumunia osiągnęły znaczne postępy i zasługują na wsparcie w dążeniu do celu, jakim jest przystąpienie do UE 1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący z zadowoleniem przyjmują rezultat referendum dotyczącego ratyfikacji Traktatu Nicejskiego w Irlandii oraz zdecydowane postępy osiągnięte przez Radę Europejską, która odbyła się w Brukseli w dniach 24-25 października.

Przewodniczący uważają, że spotkanie Rady Europejskiej, które ma się odbyć 12 grudnia w Kopenhadze, powinno doprowadzić do zamknięcia negocjacji akcesyjnych z dziesięcioma krajami, wymienionymi przez Radę Europejską z Laeken w grudniu ubiegłego roku. Zakończone sukcesem zamknięcie negocjacji akcesyjnych musi odzwierciedlać sprawiedliwy podział praw i obowiązków spoczywających zarówno na obecnych, jak i na przyszłych państwach członkowskich. Przewodniczący wzywają państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje kandydujące, do respektowania zasad równości i solidarności podczas końcowych etapów negocjacji akcesyjnych. Te zasady powinny być stosowane w równym stopniu wobec obecnych jak i przyszłych państw członkowskich. Przewodniczący wyrazili również po raz kolejny swoją opinię na temat wyniku negocjacji dotyczących rozdzielenia miejsc w Parlamencie Europejskim, które powinno rzeczywiście odzwierciedlać zasady równości i proporcjonalności.

Turcja rozpoczęła właśnie trudny proces reform politycznych. Kontynuacja tych wysiłków umożliwi rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych, gdy tylko Turcja spełni warunki postawione 12 krajom kandydującym.

Dokument strategiczny i raporty przedstawione przez Komisję 9 października zostały przyjęte z zadowoleniem przez 12 krajów uczestniczących w negocjacjach akcesyjnych. W pełni doceniono skuteczność i zaangażowanie wykazane przez Komisję Europejską podczas jej urzędowania.

Przewodniczący z satysfakcją stwierdzają gotowość Parlamentu Europejskiego do wyrażenia opinii na temat rezultatów negocjacji, dzięki czemu Traktat może zostać podpisany w Atenach, w kwietniu 2003 roku. Zaapelowali do parlamentów narodowych 15 krajów członkowskich UE o ratyfikację Traktatu, aby umożliwić nowym krajom członkowskim osiągnięcie pełnego członkostwa na początku 2004 roku.

Przewodniczący uzgodnili, że ich następne spotkanie odbędzie się na Malcie, w celu skontrolowania tempa ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego oraz wymiany poglądów na temat pracy Konwentu Europejskiego.

Tłum. z jęz. ang.: Kinga Ostańska

wróć do góry