Home

 

logo slovenia 1

AAA Print

Ochrona konsumentów - wybrane książki

 • Ambrożuk D. [i in.]: Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa 2016.
 • Baehr J. i in.: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów: komentarz, Warszawa 2011.
 • Banasiński C. i in.: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów: komentarz, Warszawa 2009.
 • Bazylińska J.: Ochrona zbiorowych interesów konsumentów w prawie Unii Europejskiej i w wybranych porządkach prawnych państw członkowskich, Toruń 2012.
 • Bělohlávek A.J.: Ochrona konsumentów w postępowaniu arbitrażowym, Warszawa 2012.
 • Consumer protection law in Poland from the perspective of EU law (ed. by B. Pachuca-Smulska), Warszawa 2017.
 • Czarnecka M.: Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej: studium ekonomii prawa, Warszawa 2018.
 • Dąbrowska A.: Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2010.
 • Ekonomiczne aspekty ochrony konsumenta na integrującym się rynku kredytowym w Unii Europejskiej, (red. nauk. L. Pawłowicz), Gdańsk 2010.
 • The evolution of EU law, (red. P. Craig, G. de Búrca), Oxford 2011.
 • Gajda-Roszczynialska K.: Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012.
 • Goździaszek Ł.: Internetowy system pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej: komentarz, Warszawa 2017.
 • Grochowska M.: Bezpieczeństwo żywności i żywienia: komentarz do ustawy oraz przepisów wspólnotowych, Gdańsk 2007.
 • Grzegorczyk F.: Prawo konsumenckie w Unii Europejskiej: aspekty systemowe harmonizacji, Warszawa 2009.
 • Jagielska M.: Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych, Warszawa 2010.
 • Kaczorowska S.: Prawne aspekty ochrony konsumenta w Polsce i w Unii Europejskiej, Legnica 2009.
 • Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego: wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, (red. Jagielska M., Rott-Pietrzyk E., Wiewiórowska-Domagalska A.), Warszawa 2012.
 • Konsument na rynku europejskim, (red. nauk. A. Dąbrowska), Warszawa 2007.
 • Konsument w Unii Europejskiej - podobieństwa i różnice, (red. nauk. Z. Kędzior), Katowice 2010.
 • Kunkiel-Kryńska A.: Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich, Warszawa 2013.
 • Mikłaszewicz P.: Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Namysłowska M.: Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej: analiza prawnoporównawcza, Warszawa 2014.
 • Nestoruk I.B.: Prawo konsumenckie w Polsce i w Unii Europejskiej: testy, kazusy, tablice, Warszawa 2011.
 • Niczyporuk A.: Ochrona interesów konsumenta na rynku detalicznych usług bankowych w Polsce na tle Unii Europejskiej, Warszawa 2018.
 • Nieuczciwe praktyki rynkowe: ocena regulacji, (red. E. Nowińska, D. Kasprzycki), Kraków 2012.
 • Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, (red. M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska), Warszawa 2014.
 • Pałka P.: Pojęcie konsumenta i jego prawa w obrocie cywilnoprawnym, Gdynia 2011.
 • Prawa konsumenta w teorii i praktyce (red. M. Jagielska [i in.]), Warszawa 2018.
 • Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego: wybrane problemy (red. M. Pawełczyk), Warszawa 2016.
 • Stefanicki R.: Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej: dyrektywa 2005/29/WE, Warszawa 2007.
 • Wojciechowski P.: Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności, Warszawa 2008.
 • Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego (red. nauk. B. Gnela, K. Michałowska), Warszawa 2016.
 • Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej: stan i perspektywy (red. M. Świstak, J.W. Tkaczyński), Kraków 2015.

Aktualizacja: sierpień 2018