Home

 

logo slovenia 1

AAA Print

Transport - wybrane książki

  • Gospodarowanie w transporcie kolejowym Unii Europejskiej (red. S. Miecznikowski), Gdańsk 2008.
  • Grzelakowski A.: Polityka transportowa Unii Europejskiej i jej implikacje dla systemów transportowych krajów członkowskich, Gdynia 2008.
  • Humphreys M.: Sustainability in European transport policy, Abingdon 2011.
  • Jasiuk E.: Problemy prawne finansowania lotnictwa w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Warszawa 2016.
  • Kociubiński J.: Instrumentalizacja prawa konkurencji Unii Europejskiej w obliczu konsolidacji sektora transportu lotniczego, Warszawa 2016.
  • Konert A.: A European vision for air passengers, Warszawa 2014.
  • Polityki Unii Europejskiej: polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne (red. A. Jurkowska, red. T. Skoczny), Warszawa 2010.
  • Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych: praca zbiorowa (red. M. Michałowska), Katowice 2007.
  • Zając G.: Wspólna polityka lotnicza Unii Europejskiej, Przemyśl 2009.

Aktualizacja: wrzesień 2016