Home > EU Information > Information sources on EUROPA portal

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

Information sources on EUROPA portal: EU documents (as of June 2023)

 

INFORMACJE OGÓLNE
Struktura dokumentów, technika prawodawcza, zasady publikacji

Traktaty

 1. Obecnie obowiązujące traktaty
 2. Informacje o UE – Traktaty UE
 3. Legislacja i umowy międzynarodowe

  DZIENNIK URZĘDOWY

 4. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
 5. Publikacja aktów w Dzienniku Urzędowym – art. 17 Regulaminu Rady, Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady, Dz. Urz. UE 2009 L325, s. 35
 6. Struktura Dziennika Urzędowego – dostosowanie w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego

  FORMA AKTÓW
 7. Joint Practical Guide for persons involved in the drafting of European Union legislation, Brussels 2013
 8. Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny
 9. Przepisy dotyczące formy aktów – Załącznik VI do Regulaminu Rady, Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady, Dz. Urz. UE 2009 L325, s. 60

  PRZEWODNIKI PO PRAWIE
 10. Streszczenia aktów prawnych UE
 11. Orzecznictwo

 12. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 13. Orzecznictwo - Prezentacja zbioru orzeczeń 
 14. wróć do góry

    

  WYSZUKIWANIE DOKUMETÓW

  Legislacja

 15. EUR-Lex
 16. Obserwatorium Legislacyjne
 17. Baza DORIE – Dokumentacja i badania na temat funkcjonowania instytucji europejskich
 18. EuroVoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej
 19. Orzecznictwo

 20. Serwer CURIA - formularz wyszukiwania
 21. Umowy międzynarodowe

 22. EUR-Lex - Umowy międzynarodowe
 23. Rada Unii Europejskiej – Baza traktatów i umów
 24.  

  wróć do góry

   

  Rejestry dokumentów

  REJESTR DOKUMENTÓW

  ZAKRES DOSTĘPNYCH DOKUMENTÓW

  INFORMACJE NA TEMAT WYSZUKIWANIA

  Rada Unii Europejskiej

  Od 01.01.1999 roku

  -

  Komisja Europejska

  Od 01.01.2001 roku

  Jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów Komisji?

  Parlament Europejski

  Od 03.12.2001 roku

  Informacje na temat rejestru dokumentów

  Wniosek o udostępnienie dokumentu

  Komitet Regionów - Document Search

  Od 1994 roku 

  Wniosek o dokument

  Komitet Ekonomiczno-Społeczny

  Od 2001 roku

  Dostęp do dokumentów EKES

  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

  Od 1998 roku

  Wyszukiwanie dochodzeń i dokumentów

  Rejestr dokumentów procedury komitetowej (komitologii)

  Od 01.04.2008 roku

  Wyszukiwanie komitetów
  Wyszukiwanie dokumentów

   

  wróć do góry

   

  Archiwa

  ARCHIWUM

  ZAKRES DOSTĘPNYCH DOKUMENTÓW

  INFORMACJE NA TEMAT WYSZUKIWANIA

  Archiwa Historyczne Unii Europejskiej (Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji)

  Najstarsze dokumenty pochodzą z 1946 roku

  Zbiory

  Archiwum Rady Unii Europejskiej

  Najstarsze dokumenty pochodzą z 1952 roku.

  Szukanie w archiwum

  Blue guide to the archives of Member States' Foreign Ministries and European Union institutions

  Historical Archives of the European Parliament

  Dokumenty od 1952 roku 

  Zbiory i kolekcje

  Dział dokumentacji

  Archiwa historyczne Komisji Europejskiej

  Najstarsze dokumenty pochodzą z 1952 roku
  Informacja o zakresie poszczególnych zbiorów

  Frequently asked questions

  Which documents are available?

   

  wróć do góry

  DOSTĘP DO DOKUMENTÓW
  Informacje ogólne

  Prawo publicznego dostępu do dokumentów UE - pytania i odpowiedzi


  Parlament Europejski

 25. Dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego
 26. Rada

 27. Przejrzystość i dostęp do dokumentów
 28. Przepisy szczegółowe dotyczące publicznego dostępu do dokumentów Rady – załącznik II do Regulaminu Rady, Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady, Dz. Urz. UE 2009 L325, s. 35
 29. Komisja Europejska

 30. Dostęp do dokumentów Komisji Europejskiej
 31. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 32. Orzecznictwo