Home

 

swedish pres 2023 logo

AAA Print

Amendments to the Constitution of the Republic of Poland concerning Poland’s EU membership – work in the Sejm

Zmiany wprowadzone

Zmiany dyskutowane w Sejmie VI kadencji

  • Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, druk nr 3399 (VI kadencja Sejmu) – przebieg procesu legislacyjnego
  • Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, druk nr 3598 (VI kadencja Sejmu) – przebieg procesu legislacyjnego 
  • Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, druk nr 3687 (VI kadencja Sejmu) – przebieg procesu legislacyjnego 

Wymienione projekty zostały skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz projektów ustaw z nimi związanych (NKZ), przy czym projekty zawarte w drukach 3687 i 3598 były rozpatrywane wspólnie. Prace nad projektami nie zostały zakończone w związku z końcem VI kadencji Sejmu.
- informacje o pracach komisji