Print

EU documents

Reports on subsidiarity and relations with national Parliaments

Komisja Europejska


Parlament Europejski

Stosunki między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi UE. Sprawozdania roczne (PL/EN)

Rezolucje w sprawie pomocniczości i proporcjonalności