Print

Interinstitutional Conference with National Parliaments on the Future Financing of the European Union

7-8.09.2016, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

W konferencji uczestniczyli pos. Jacek Sasin (PiS) – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, pos. Lech Kołakowski (PiS) – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej, pos. Rafał Trzaskowski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz sen. Jacek Włosowicz (PiS) - członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP.

PORZĄDEK OBRAD

Informacje na stronie PE (j. ang.)